FÖRSTA HJÄLPEN FÖR ALLA

 

- Vad skulle du göra om kompisen ramlar i skidbacken, slår i huvudet och slutar andas

- om din kollega på jobbet tar sig för bröstet och sedan faller ihop helt livlös 

- om ditt barn sätter något i halsen och blir alldeles blå? 

Om olycka eller akut sjukdom sker i din närhet, är du redo att hjälpa?

 

Om olyckan skulle ske vad gör du då? Känner du dig redo att kunna hjälpa en vän eller okänd som råkar finnas i din närhet?

 

Första hjälpen för alla är ett företag som vill utbilda anställda på företag, inom offentlig verksamhet (tex barnomsorg) eller privatpersoner. Vi finns och verkar i syd och mellansverige. 

Utbildningen skall leda fram till och skapa trygghet och handlingskraft i en akut livshotande situation.

 

Tex om en kollega på jobbet får ett plötsligt oväntat hjärtstopp. Ni ges möjlighet att utbilda Er på arbetsplatsen till att göra HLR och använda en defibrillator även kallad hjärtstartare. Vi hjälper Er även att köpa en av marknadens bästa hjärtstartare. 

 

Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv i livshotande situationer, men också att ta hand om mindre skador eller lindriga sjukdomar.

 

Genom att gå någon av våra utbildningar står Ni bättre rustade att göra en kanske livsavgörande insats på en medmänniska i nöd.

 

Våra instruktörer är verksamma inom ambulansjukvården och är vana att agera i händelse av olycka eller sjukdomsfall.

 

Vi ger dig verktygen för att kunna agera i svåra situationer med hjälp av enkla åtgärder som vi teoretiskt och praktiskt lär ut under våra utbildningar. Alla utbildningar följer de senaste riktlinjerna inom området.

 

Se en lista på våra referenser.

 

För priser och ytterliggare info om våra utbildningar vänligen

 

maila

 

 

info@forstahjalpenforalla.se     

 

Vi har F-skattesedel      

 

 

 

UTBILDNINGAR

 

Första hjälpen på jobbet

            

 

Detta är en utbildning på 4 timmar och innehållet följer föreskrift från Arbetsmiljöverket AFS 1999:7som reglerar vad en arbetsplats skall ha beredskap och rutiner för. Kursen varierar rikligt teori med praktik inom Hjärt och lungräddning, andning, blödning,chock och akuta sjukdomar.

PRIS 500:-/deltagare exl moms

 

Hjärt och lungräddning

       

Detta är en utbildnng som gör dig till en vuxenlivräddare. Under drygt 1 timma får Ni lära Er hur man agerar vid ett hjärtstopp och vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 300:-/deltagare exl moms

 

Livräddande första hjälp barn

 

           

 

Denna utbildning vänder sig till barnomsorg och skola. Vi lär oss att hantera hjärtstopp hos barn, främmande föremål i luftvägarna, allvarliga och akuta olyckor/ sjukdomar. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 450:-/deltagare exl moms

 

Hjärt och lungräddning med hjälp av en defibrillator

         

Denna utbildning riktar sig mot företag och föreningar. Hur gör man om någon på arbetsplatsen drabbas av plötsligt oväntat hjärtstopp. Teori varvas med praktik. Vi följer de senaste riktlinjerna från HLR-rådet.

PRIS 600:-/deltagare exl moms

www.forstahjalpenforalla.se © 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use