Varje dag utsätter vi oss för risker. Medvetet som på bilden ovan eller omedvetet i våran vardag, på arbetsplatsen eller på fritiden. Om olycka eller akut sjukdom sker på ditt företag, är du redo att hjälpa?

 

Första hjälpen och krisstöd på jobbet
 
Denna utbildning är 4 timmar och innehållet följer det som Arbetsmiljöverket i sin föreskrift AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd anser vara det som varje arbetsplats skall ha beredskap och rutiner för.
 
Utbildningen delas in i 3 block.
1. HLR enligt ovan beskrivning.

2. LABC där Läge Andning Blödning Chock förklaras på ett lättförståligt sätt genom både teori och praktik.
Livsfarligt Läget berör ex förflyttning av den skadade om så är nödvändigt och vikten av lägesbedömning.
Andning, där går vi t ex noga igenom främmande kropp om någon satt något i halsen. Hur man säkerställer fria luftvägar på en person som är medvetslös.
 
Blödning, var finns förbandsmaterial och hur fungerar det. Vi jobbar praktiskt med att lägga förband för att stoppa en akut blödning.
 
Chock berör både medicinska och psykiska fall. Exempel på de vanligaste orsakerna till chock och hur man på ett enkelt sätt lindrar och förhindrar ytterliggare skador, ex hur hanterar man en brännskada som kan leda till cirkulationssvikt. Om någon gäst eller anställd drabbas av psykisk chock eller upplever en kris i samband med olycksfallet eller sjukdomen, hur bemöter vi det på arbetsplatsen så att ingen glöms bort och far illa.
 
3. Vanligt förekommande sjukdomar och hur man kan hjälpa de drabbade. Exempelvis hjärtinfarkt, stroke, diabetes, kramper och allergi mm.
 
AFS föreskrift handlar om
 
Riskbedömning,  finns det olycksfall/tillbud sedan tidigare. Vi diskuterar dessa och skapar utbildningen efter de risker som är specifika för Er arbetsplats.
 
Planering, vem gör vad. Checklista
 
Utrustning, finns det som behövs? Vet de anställda var någonstans och hur den används?
 
Information och utbildning  enligt ovan beskrivet i 3 punkter. Varje deltagare får en kursbok som vi använder under utbildningen och som är en bra bok att bläddra och repetera det vi gått igenom vid ett senare tillfälle. 
 
Maxantal i denna utbildning är 12 st.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

www.forstahjalpenforalla© 2008 • Privacy Policy • Terms Of Use